Vui tết trung thu của trường TH Lê Mã Lương    🛎️Thực hiện công văn số 333/SGDĐT-GDTTCTTT ngày 07/3/2023 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 🛎️Thực hiện công văn số 104/ PGD&ĐT V/v tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2023. 🛎️Ngày 10/3/2023 Liên đội trường Lê Mã Lương long trọng tổ chức: " Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc" 😍😍😍Ngày hội nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kĩ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người    Thực hiện cv số 64 CV/HĐTN về việc tham gia sân chơi Flashmob. Liên đội trường TH Lê Mã Lương tham gia nhảy Flashmob "Chiến binh xanh"với phần thể hiện của các em Đội viên của Liên đội.    Cuộc thi giải toán, tiếng việt, vật lý trên Internet cấp tỉnh năm học 2022-2023    Hoạt động sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam- vươn ra thế giới" của trường Tiểu học Lê Mã Lương    Hoạt động tuyên truyền vui tết an toàn, lành mạnh tới toàn thế đội viên, nhi đồng trong Liên đội    Học sinh tham gia thi tiếng anh IOE cấp huyện năm học 2022-2023    Hoàn thiện Đề án phổ cập cho trẻ 3-4 tuổi và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi    Thực tế ảo góp phần định hình tương lai giáo dục    Phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”

🛎️Thực hiện công văn số 333/SGDĐT-GDTTCTTT ngày 07/3/2023 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 🛎️Thực hiện công văn số 104/ PGD&ĐT V/v tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2023. 🛎️Ngày 10/3/2023 Liên đội trường Lê Mã Lương long trọng tổ chức: ” Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc” 😍😍😍Ngày hội nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kĩ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người

Vui tết trung thu của trường TH Lê Mã Lương

🛎️Thực hiện công văn số 333/SGDĐT-GDTTCTTT ngày 07/3/2023 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 🛎️Thực hiện công văn số 104/ PGD&ĐT V/v tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2023. 🛎️Ngày 10/3/2023 Liên đội trường Lê Mã Lương long trọng tổ chức: " Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc" 😍😍😍Ngày hội nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kĩ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người

Thực hiện cv số 64 CV/HĐTN về việc tham gia sân chơi Flashmob. Liên đội trường TH Lê Mã Lương tham gia nhảy Flashmob "Chiến binh xanh"với phần thể hiện của các em Đội viên của Liên đội.

Cuộc thi giải toán, tiếng việt, vật lý trên Internet cấp tỉnh năm học 2022-2023

Hoạt động sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam- vươn ra thế giới" của trường Tiểu học Lê Mã Lương

Hoạt động tuyên truyền vui tết an toàn, lành mạnh tới toàn thế đội viên, nhi đồng trong Liên đội

Học sinh tham gia thi tiếng anh IOE cấp huyện năm học 2022-2023

Hoàn thiện Đề án phổ cập cho trẻ 3-4 tuổi và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi

Thực tế ảo góp phần định hình tương lai giáo dục

Phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”

🛎️Thực hiện công văn số 333/SGDĐT-GDTTCTTT ngày 07/3/2023 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 🛎️Thực hiện công văn số 104/ PGD&ĐT V/v tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2023. 🛎️Ngày 10/3/2023 Liên đội trường Lê Mã Lương long trọng tổ chức: ” Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc” 😍😍😍Ngày hội nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kĩ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người

Bộ Giáo dục và Đào tạo
CSDL Ngành GD&ĐT
Dịch Vụ Công
Sở GD&ĐT Đắk Nông

Tin tức bộ GD&ĐT

Dòng thông tin - RSS Tin tức – Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Danh mục